KIỂM ĐIỂM NK 2010-2012, PHƯƠNG HƯỚNG NK 2012-2014

Thứ tư - 06/11/2013 09:44

PH

PH
KIỂM ĐIỂM NK 2010-2012, PHƯƠNG HƯỚNG NK 2012-2014

ĐẢNG BỘ XÃ THANH AN                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: GD TIỂU HỌC

                   *                                            Thanh An, ngày  01    tháng 3 năm 2012                                                   

    Số: …..-BC/CBTH                         

 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM NHIỆM KÌ 2010-2012
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KÌ 2012-2014

 

Kính gửi: Đảng Ủy Xã Thanh An

- Căn cứ vào công văn số 08 - KH/ĐU Xã Thanh An.

Nay chi bộ Tiểu học xin báo cáo kiểm điểm nhiệm kì2010-2012 và đề ra phương hướng nhiệm kì 2012-2014 như sau:

A. BÁO CÁO TỔNG KIẾT NHIỆM KÌ 2010-2012:

I.   Về tư tưởng chính trị:

Trong nhiệm kì tất cả Đảng viên thuộc chi bộ Tiểu học luôn quán triệt Nghị quyết của Đảng, nắm bắt mọi chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng. Luôn chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm, …) trái quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; Từng Đảng viên có tư tưởng luôn an tâm công tác, có tinh thần bảo vệ lợi ích chính đáng, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác.

Trong nhiệm kỳ thực hiện tốt cụôc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tham gia học tập nghị quyết của trung ương, Huyện và của địa phương.

II.  Về công tác chuyên môn giảng dạy:

Trong nhiệm kì 2010-2012 chi bộ có những hoạt động như sau:

- Luôn hổ trợ nhà trường đi đầu trong công tác chuyên môn giảng dạy, cuối năm hai ngành học nhà trẻ Mẫu giáo và Tiểu học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học được Sở GD khen và UBND huyện khen.

-  Đối với ngành học Tiểu học đã thực hiện giảng dạy đúng theo chương trình thay sách từ lớp 1 đến lớp 5; Thực hiện đánh giá học sinh theo quyết định của Bộ GD&ĐT. Cuối năm học sinh lên lớp đạt tỉ lệ từ 98% trở lên, Trường TH Thanh An hoàn thành chương trình tiểu học là 100% , tiểu học Thanh Tân hoàn thành chương trình Tiểu học là 100%.

- Đối với ngành học Mẫu Giáo trong năm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Ngành.

- Từng đảng viên thi đua dạy tốt, học tốt, tham gia tốt các hoạt động do trường, ngành tổ chức như: Thi viết chữ đẹp vòng trường, vòng huyện, thi GV dạy giỏi vòng cơ sở, vòng huyện.

- Tất cả Đảng viên luôn đi đầu tham gia tốt các hoạt động của trường cũng như của Ngành đề ra; luôn chấp hành tốt công tác chuyên môn giảng dạy cũng như soạn giảng; trong năm không có hiện tượng Đảng viên vi phạm bị kỉ luật về công tác chuyên môn.

III. Về công tác phát triển và xây dựng Đảng:

Trong nhiệm kì qua chi bộ có những hoạt động như sau:

- Tất cả Đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức tham gia học tập, trau dồi nâng cao lý luận chính trị.

- Tham gia học tập đầy đủ Nghị quyết của Trung ương cũng như của địa phương.

- Chi bộ luôn triển khai đầy đủ những Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của địa phương đến từng Đảng viên kịp thời nắm bắt.

- Chi bộ đã thực hiện tốt công tác phê và tự phê bình; trong nhiệm kì không có Đảng viên vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm.

- Trong nhiệm kì đã giới thiệu 11 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, tổ chức kết nạp là10  đ/c vào Đảng cộng sản ViệtNam.

IV. Về các hoạt động khác:

Trong nhiệm kì chi bộ có những hoạt động như sau:

- Tổ chức cho đảng viên trong cho bộ tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tiếp  tục phát động trong Đảng viên thực hiện Nghị quyết 32 về ATGT; từng đảng viên luôn chấp hành tốt về ATGT không có đảng viên vi phạm về ATGT.

- Chi bộ đã phối hợp kết hợp với chính quyền chuyên môn nhà trường thực hiện tốt công tác chuyên môn giảng dạy.

- Phối kết hợp với Công đoàn nhà trường tham gia tốt các hoạt động do Công đoàn ngành phát động; Tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên các mặt đạt chỉ tiêu đăng ký thi đua đầu năm.

- Chi bộ phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ lớn.

-  Trong nhiệm kì qua chi bộ luôn chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các mặt do trên phát động.

B.  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KÌ 2012-2014 :

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy Xã Thanh An.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của chi bộ.

Nay chi bộ Tiểu học đề ra phương hướng nhiệm kì 2012-2014 như sau:

I.  Về tư tưởng chính trị:

- Đảng viên luôn quán triệt mọi Nghị quyết của Đảng, phổ biến mọi chính sách pháp luật Nhà nước đến tận giáo viên.

- Từng đảng viên luôn tự nâng cao về trình độ lý luận chính trị.

- Thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng ủy Xã Thanh An đề ra.

- Đảng viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Mỗi Đảng viên thực hiện tốt, không vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm; Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, tham gia tốt các hoạt động do ngành, trường và địa phương tổ chức.

II.  Về công tác chuyên môn:

- Chi bộ phối kết hợp với chính quyền chuyên môn luôn chủ động trong công tác chuyên môn giảng dạy.

- Tiếp tục thực hiện chương trình thay sách ở bậc tiểu học và đánh giá học sinh theo quyết định của Bộ GD & ĐT.

- Đảng viên thực hiện tốt về hồ sơ sổ sách theo quy định, tham gia tốt thao giảng, dự giờ.

- Đảng viên luôn trau dồi học tập nâng cao công tác chuyên môn,thực hiện tốt giảng dạy trên lớp, giúp đỡ mọi người cùng nhau hoàn thành tốt
nhiệm vụ.

- Tham gia tốt các mặt như: Thi viết chữ đẹp, thi GV giỏi vòng cơ sở, vòng huyện.

- Chấp hành tốt nội quy chuyên môn như: Lên lớp đúng giờ, không bỏ qua, bỏ lớp, không vi phạm những quy định ngành đề ra.

- Hàng năm đưa nhà trường đạt tỉ lệ HS lên lớp từ 98% trở lên và hoàn thành chương trình tiểu học là 100%. Tỉ lệ HS xếp loại yếu thấp.

III.  Về phổ cập GDTH:

-  Hàng năm tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” đạt chỉ tiêu trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

-  Giữ vững tỉ lệ PCGDTH ĐĐT, duy trì sỉ số HS chống lưu ban bỏ học, vận động trẻ em ngoài nhà trường đến lớp.

- Hổ trợ GV chuyên trách PCXMC hoàn thành tốt các hồ sơ sổ sách theo quy định.

-  Hàng năm được công nhận PCGDTH ĐĐT, không có trẻ bỏ học.

IV. Về công tác phát triển và xây dựng Đảng:

-  Đảng viên luôn có ý thức, tham gia học tập, nâng cao lý luận chính trị, xứng đáng gương mẫu là Đảng viên Đảng cộng sản.

- Làm tốt công tác phê bình và tự phê bình.

- Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng; giới thiệu quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

- Thực hiện tốt việc đóng đảng phí đúng quy định.

V.   Về các hoạt động khác:

- Chi bộ tổ chức tốt việc họp định kỳ của chi bộ.

- Chi bộ phối kết hợp với các Ban Ngành trong nhà trường tham gia tốt các phong trào do Huyện và địa phương phát động.

- Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể nhà trường đi vào hoạt động tốt.

- Mỗi Đảng viên có nhiệm vụ hỗ trợ giúp đỡ nhà trường trong các hoạt động, giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.

- Đảng viên luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Chi bộ phấn đấu cuối mỗi năm đạt trong sạch vững mạnh.

Trên đây là báo cáo tổng kết kiểm điểm nhiệm kì 2010-2012 và đề ra phương hướng  nhiệm kì 2012-2014 của chi bộ Tiểu học Thanh An.

 

                                                                                               BÍ THƯ

 

 

                                                                                       Biện Thanh Liêm

 

 

Tác giả: Lý Kim Phụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

KH số 14/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 20/03/2023. Trích yếu: tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới tại các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện DT

Ngày ban hành: 20/03/2023

KH số 10/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 02/03/2023. Trích yếu: Kế hoạch tuyển sinh

Ngày ban hành: 02/03/2023

Công văn số 48/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 28/02/2023. Trích yếu: Thông báo kết quả thi GVDG-CDNAG mầm non

Ngày ban hành: 28/02/2023

KH số 08/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền GDPL...

Ngày ban hành: 16/02/2023

KH số 07/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/02/2023. Trích yếu: kế hoạch phối hợp...

Ngày ban hành: 16/02/2023

CV số 30/PGDĐT-KHTC

Ngày ban hành: 08/02/2023. Trích yếu: Thực hiện CV số 200

Ngày ban hành: 08/02/2023

CV số 29/PGDĐT-THCS

Ngày ban hành: 08/02/2023. Trích yếu: HD kiểm tra giữa kỳ ...THCS

Ngày ban hành: 08/02/2023

KH số 05/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 06/02/2023. Trích yếu: kế hoạch

Ngày ban hành: 06/02/2023

CV số 16/PGDĐT

Ngày ban hành: 30/01/2023. Trích yếu: Xét công nhận TNTHCS

Ngày ban hành: 30/01/2023

CV số 15/PGDĐT

Ngày ban hành: 30/01/2023. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận...

Ngày ban hành: 30/01/2023

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay517
  • Tháng hiện tại20,110
  • Tổng lượt truy cập1,166,719
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây